เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ประวัติ/ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์เมื่อ : 14 มี.ค. 2564 เวลา 20:04 น. IP: 124.122.28.249
แชร์ให้เพื่อน

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ได้จดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2526 มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดยสมาชิก ผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 120 คน เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 โดย นายโอฬาร วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการคนแรก สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้เครดิตด้านการเงินสำหรับผู้มีเงินเดือน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ถือหุ้นในขณะนั้นรวมเป็นเงิน จำนวน 24,780 บาท

ในปี พ.ศ.2535 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารตึกแถว 2 ชั้นครึ่ง 2 คูหา ตั้งอยู่ถนนสมุทรศักดิ์ดารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซื้อโดยงบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท

ต่อมาสหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สำนักงานไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการบริการแก่มวลสมาชิก จึงได้สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แห่งนี้ขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 ตารางวา โดยซื้อที่ดินเป็นเงิน 6,500,000บาท และก่อสร้างเป็นเงิน 14,940,000บาท ได้ย้ายเข้ามาทำการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541เป็นต้นมา นับว่าเป็นอาคารที่ทันสมัย สวยงาม มีความพร้อมในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของสหกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มุกดาหาร จำกัด ปัจจุบันเป็นปีที่ 35 สหกรณ์มีการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้า มาตามลำดับทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สมาชิกมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นสถาบันการเงิน เป็นที่ยอมรับของสังคม จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดให้มีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการเงินแห่งนี้ จึงมีส่วนสำคัญเป็นที่รองรับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร  

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 15888
ติดต่อเรา 042-611-454