สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอเมือง 1 หน่วยอำเภอเมือง 2 หน่วยมัธยม

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 82 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอคำชะอี 1 หน่วยอำเภอคำชะอี 2 หน่วยอำเภอดอนตาล หน่วยเขตพื้นที่ฯ

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 61 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอดงหลวง หน่วยอำเภอหว้านใหญ่ หน่วยอำเภอหนองสูง หน่วยอำเภอนิคมสร้อย

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 59 ครั้ง

ด่วน! ขอให้สมาชิกดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเรื่องประกันชีวิตกลุ่ม สค.1,2,3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 235 ครั้ง

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 111 ครั้ง

ประกันชีวิตกลุ่ม สค.1, สค.2, สค.3 ปรับเบี้ยประกันใหม่

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 298 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงาน กิจการและการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาธารณสุขไทย (สสธท)

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 193 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัดร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุน "วันสหกรณ์นักเรียน"

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 138 ครั้ง

ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 210 ครั้ง

การสมัครและต่อประกันชีวิตกลุ่ม โครงการ สค.1, สค.2 และ สค.3

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 233 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อครูมุกดาหาร ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 338 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 254 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูมุกดาหาร ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 218 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครูมุกดาหารร่วมใจ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 235 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร 2 ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 303 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 243 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อครูมุกดาหาร ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 226 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูมุกดาหาร ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 205 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า

พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบว่าด้วยหน่วยสมาชิก

แอพลิเคชัน MUK Saving

สมาคมฌาปณกิจครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปณกิจสมาชิกชุมนุม (สส.ชสอ.)

 
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646