เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2565 เวลา 04:35 น. IP: 171.101.116.218
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคณะบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ประจำปีบัญชี 2566-2567 จำนวนคณะละ 5 คน สำรอง 3 คน เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด พ.ศ. 2565

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 309
ติดต่อเรา 042-611-454