เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567

โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 11:39 น. IP: 192.168.100.184, 122.154.142.7
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารจำกัด
ที่1/2567
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันทำการ

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41/2567 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาข้อ 4.34 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูมุกดาหารจำกัดคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนวันทำการของสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกและเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จึงได้เปลี่ยนแปลงวันทำการและวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารจำกัด รายละเอียด ดังนี้

วันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

วันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม 2567

(นายโสภณแก่นงาม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 208
ติดต่อเรา 042-611-454

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แจ้งวันหยุดเดือนเมษายน 2567

[ 66]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ สพป.มุกดาหาร

[ 101]

สสอค.กำหนดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมัครใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2567

[ 238]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ิอมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

[ 144]

ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด นำคณะเข้าอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกบังคับคดีพักทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และตกเป็นบุคคล ล้มละลาย

[ 188]