เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดโครงการทำบุญสำนักงาน 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2567 เวลา 18:40 น. IP: 171.97.59.154
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดยการนำของ นายโสภณ แก่นงาม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ร่วมกันทำบุญสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด  

โครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  • เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
  • เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจของบุคลากร
  • เพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคล สืบสานประเพณี และเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในการให้บริการ อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการ ซึ่งนอกจากต้องมีความรู้ ความสามารถแล้ว จิตใจ น้ำใจที่ดีต่อผู้ใช้บริการก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการ และการสร้างความสุข ให้กับสมาชิกสหกรณ์ของเรา

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 70
ติดต่อเรา 042-611-454

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แจ้งวันหยุดเดือนเมษายน 2567

[ 64]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ สพป.มุกดาหาร

[ 100]

สสอค.กำหนดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมัครใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2567

[ 238]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ิอมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

[ 144]

ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด นำคณะเข้าอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกบังคับคดีพักทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และตกเป็นบุคคล ล้มละลาย

[ 188]