เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยสมาชิก

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2567 เวลา 18:46 น. IP: 171.97.59.154
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายโสภณ แก่นงาม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูมุกดาหาร จำกัด ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุมุกดาหาร จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหาร หน่วยสมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสาร การรายงานผลการดำเนินงานนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการบริหารหน่วยสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน และเพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ฯดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสหกรณ์ต่อไป

โดยในการประชุมครั้งนี้ นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 76
ติดต่อเรา 042-611-454

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แจ้งวันหยุดเดือนเมษายน 2567

[ 65]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ สพป.มุกดาหาร

[ 100]

สสอค.กำหนดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมัครใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2567

[ 238]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ิอมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

[ 144]

ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด นำคณะเข้าอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกบังคับคดีพักทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และตกเป็นบุคคล ล้มละลาย

[ 188]